Suomi - heprea sanayhtäläisyyksiä

Blogisivuilla tuon esille uusia sanayhtäläisyyksiä sekä syventävää tietoa sanojen alkuperästä. Kaikki esille tuodut heprean sanat ovat Vanhan Testamentin aikaista sanastoa ellei toisin mainita.


Käytetty lähdekirjallisuus:

*Häkkinen Kaisa, Nykysuomen Etymologinen Sanakirja, WSOY, 2011.

**Klein Ernest, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language, University of Haifa, Carta Jerusalem, 1987.

***Liljeqvist Matti, Heprea - Suomi Aramea - Suomi Vanhan testamentin sanakirja, Aika Media Oy, 2004.