Onko suomen ja seemin -sukuisilla kielillä yhtäläisyyksiä?

Näille sivuille olen koonnut löytämiäni suomen ja sen murteiden sekä heprean ym. seemiläisten kielten sanoja, jotka muistuttavat tai saattavat muistuttaa toisiansa. Oletukseni on myös että sanat jotka voisivat olla seemiläistä alkuperää, tulevat verraten kaukaisesta historiasta, juontaen kieleen jota puhuttiin n. 2700 vuotta sitten Lähi-idän alueella ja Israelin maassa. Tämä oletus taas perustuu siihen että, kuten raamatun historian lähteet kertovat, silloin Israelin kansa jakaantui kahdeksi kansaksi; Eteläinen valtakunta eli Juuda, ja Pohjoinen valtakunta eli Israel, tai Efraim, n. 2950 vuotta sitten. Parisataa vuotta jakaantumisen jälkeen tämä Pohjoinen valtakunta miehitettiin ja vietiin Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen, ja sen jälkeen se ikään kuin "lakkasi olemasta", ja Israelin "virallista" historiaa jäi jatkamaan vain Juudean valtakunta eli juutalaiset. Tämä oma epävirallinen tutkielmani perustuu teoriaan jonka mukaan Suomeen olisi Assyrian valtakauden päätyttyä kulkeutunut sieltä näitä Israelin heimon jäseniä, ja heidän kauttansa olisi siis myös tämä kieli kulkeutunut. Israelin kadonneista heimoista lue pastori Pekka T. Lyyrasen artikkeli TÄSTÄ.

Mielenkiintoista on myös se että Assyrian kielessä on sanottu olevan suomen kielen kanssa yhtenäisiä sanoja, ja tästä taas vedetty erinäisiä johtopäätöksiä ja teorioita. Pakkosiirtolaisten heprean kieli vaihtui hyvin nopeasti pakostakin väkivalloin Assyrialaisten valtaapitävien kieleksi enemmän tai vähemmän, joten ei ihme että kadonneiden israelilaisten kielessä se on vahvoilla. Toinen asia on se kuinka moni näistä Assyrian (ja alueen vanhan kielen sumerin) sanoista löytyy myös hepreasta. Niitä näyttää ainakin löytyvän.

Tässä vertailevassa työssäni olen, alkuperän oletetun ajallisen kaukaisuuden tähden, pyrkinyt onkimaan seemiläiset, enimmäkseen heprean kieliset, sanat raamatun historian sanastosta. Suomalaisten sanojemme kirjoitetussa historiassa on ollut tyytyminen varhaisimmillaan n. 1500-luvun kirjakieleemme.

Daniel Juslenius ym. "Lannistetut" Uranuurtajat

Idea suomensukuisten ja seemiläisten kielten sukulaisuudesta ei ole uusi. Jo 1700 luvulla mm. Turkulainen piispa Daniel Juslenius (1676-1752) yritti todistella, että suomen kieli on ennemmin sukua heprealle, kuin ruotsin ja saksan kielille. Jusleniuksen lisäksi muita kieltemme yhtäläisyyksien esilletuojia historiassa ovat olleet mm. Enevaldus Svenovius (1617-1688) sekä Eric Cajanus, joista lisätietoa löytyy TÄSTÄ LINKISTÄ. Akatemiassa heidän teoriansa joutuivat väistymään nykyisten vallitsevien teorioiden tieltä koskien kielemme alkuperää.

Pirjo Kakko